Pazar Araştırmasının Gerekliliği ve Önemi | Meri Creative

PAZAR ARAŞTIRMASININ GEREKLİLİĞİ ve ÖNEMİ

Pazar araştırmasının gerekliliği ve öneminden bahsetmeden önce kısaca pazar
araştırmasının ne olduğundan bahsedelim. Pazar araştırması bir pazara
girmeden önce hedef pazar hakkında, müşteri adayları ve rakipler hakkında
soru sorma, bilgi toplama ve sonuçları değerlendirme sürecidir.

Pazar araştırması piyasadaki problemleri ve fırsatları belirlemenize yardımcı
olur. Mevcut ve yeni ürünler için yeni pazar fırsatları tanımlamada yardımcı olur.

Pazar payı, rekabetin niteliği, müşteri memnuniyeti seviyeleri, satış
performansları ve dağıtım kanalı hakkında bilgi sağlar. Firmaların bu
konulardaki sorunlarını çözmeye yardımcı olur.

Piyasalar artık yerelliktan çıkıp küreselleşti. Üreticiler müşterilere ulaşmak ve
dağıtım kanallarını kontrol etmekte zorlanmaya başladı, rekabet arttı. Tüketici
ihtiyaçlarının araştırma yapmadan öylece tahmin edilmesi zordur. Pazar
segmentesyonu bu geniş pazarlarda karmaşık bir görevdir. Pazarlama
araştırması ile sağlanan pazarlama istihbaratı piyasa stratejilerinin
oluşturulmasında ve uygulanmasında da bize yardımcı olur.
Pazarlama müşteri odaklıdır. Pazar araştırması da müşterilere ve potansiyel
müşterilere dair bilgi toplamamızı, analiz etmemizi ve buna göre hareket
etmemizi sağlar.

Pazar araştırmasının gerekliliği

Bir pazardaki bir şirketin performanslarını analiz etmek ve
değerlendirmek için kullanılır. Aynı zamanda satış ekibinin etkililiğini inceler.
Satış bölgelerinin belirlenmesine yardımcı olur. Bu bilgiler, şirketlerin satıştaki
eksiklerinin belirlenmesine büyük katkı sağlar. Ayrıca malların veya hizmetin
dağılımı için alternatif yolları da inceler.

Herhangi bir üretim müdürü için en zorlu görevlerden biri, optimum envanter
seviyelerini korumaktır. Ancak, talep göz önüne alındığında üretim
yapılmaktadır. Bu nedenler, satışların bilimsel olarak da öngörülmesi gerekir.
Pazar araştırması, pazar payı yöntemini, satış gücü tahmin yöntemini ve jüri
yöntemini kullanarak satış tahmininde yardımcı olur. Bu satış kotalarını ve
pazarlama planlarını düzeltmede de yardımcı olabilir.

Pazar araştırmasının bir faydası da mevcut marka konumunu incelemek için
kullanılabilmesidir. Markaların değerini, markayı genişletme imkanlarını ve
ihtimallerini araştırır. Pazarlamanın temel amacı, marka sadakati yaratmaktır.
Pazar araştırması, marka sadakatini yaygınlaştırmak ve korumak için teknikler
geliştirmede yardımcı olur.
Pazar araştırması, yeni ürünlerin küçük ölçekte test edilmesine yardımcı olur.
Bu yeni ürüne yönelik tüketici tepkisini bulma ve uygun pazarlama çalışması
yapmaya yardımcı olur. Yeni bir ürün sunma riskleri ve olasılıklarını görmemizi
sağlar.

Ulaştırma ve iletişim alanındaki gelişme, küreselleşme ve dünya ticaretinin
sayısallaşmasına neden olmuştur. Bu uluslararası pazarların büyümesine sebep
olmuştur.

Pazar araştırması, ihracata yönelik pazar araştırması yapmada
yardımcı olur. Bir ülkede geçerli olan pazar ortamı hakkında bilgi toplamamızı
sağlar. Pazar araştırması, farklı ülkelerden tüketiciler ve o ülkelerin pazarları
hakkında verileri toplayarak , ihracat potansiyellerini belirtir.
Pazarlama araştırması karar vericilerle ilgili, güncel ve doğru verileri
sağlayarak karar verme süreçlerinde hayati bir rol oynamaktadır. Yöneticiler,
müşteri ihtiyaç ve isteklerine, pazar durumuna, teknolojik değişme ve rekabetin

boyutuna erişmek için güncel bilgilere ihtiyaç duymaktadır ki; pazar araştırması
da buna yardımcı olur.

 

“Pazar Araştırması Nedir?”  Yazımızı da Buradanki linke tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.